15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszar
Uczniowie Zespołu szkół Technicznych w projekcie „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy”

We wrześniu i październiku uczniowie ZST w Olecku uczestniczyli w kolejnych wyjazdach studyjnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
Tym razem mogli zwiedzić Stańczyki, Wigry, Dowspudę, Gołdap, Rapę oraz Mamerki.
5 października wrażeniami z wycieczek podzielili się ze swoimi parterami ze szkoły w Oziersku. Relacje z wyjazdów uczestnicy przedstawili w postaci filmików.

Zapraszamy do oglądania.

 

 

 
Dlaczego warto odwiedzić Twierdzę Osowiec?

16 czerwca 2021r. odbyła się telekonferencja uczestników polsko – rosyjskiego projektu „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy…”, stanowiącą kontynuację wyjazdu studyjnego do Twierdzy Osowiec, w którym partnerzy z Rosji nie mogli wziąć czynnego udziału z powodu pandemii. Podczas spotkania online dr Marek Góryński opowiedział młodzieży rosyjskiej historię Twierdzy Osowiec – dawnych koszarach Armii Czerwonej z okresu I wojny światowej, a także punktu granicznego z 1545r., w którym stykały się granice trzech państw: Korony Królestwa Polskiego, Prus Książęcych i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Całość uzupełniła relacja wideo stworzona ze zdjęć wykonanych przez uczestników projektu - uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Olecku, zakończona krótkim, humorystycznym filmikiem przedstawiającym „musztrę”, której przewodniczył przewodnik po Twierdzy Osowiec nawiązując do legendy sprawdzającej prawdomówność. Telekonferencję zakończyło wspólne wpisanie pozdrowień w aplikacji Jamboard, co pozwoliło na nawiązanie bliższego kontaktu uczestników projektu z Polski i Rosji i jednocześnie na utworzenie tablicy upamiętniającej spotkanie. Film przygotowany przez uczestników projektu można obejrzeć klikając w poniższy link:

https://1drv.ms/v/s!AttZumEYBzg2hQS5MrOcydAxfHIW

 

 
Uczestnicy projektu „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy” w Twierdzy Osowiec.

10 czerwca grupa młodzieży Zespołu Szkół Technicznych w Olecku, uczestnicząca w projekcie w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zwiedziła, wybudowaną ponad 100 lat temu przez wojska rosyjskie pokaźną fortyfikację.
Potężne, rozciągające się wśród Biebrzańskich Bagien forty zrobiły na młodzieży ogromne wrażenie. Niezwykłe, żartobliwe opowieści Pana Przewodnika nie pozwalały nikomu na nudę, a humorystyczna „musztra” była dodatkową atrakcją przygotowaną przez niego dla zwiedzających . W drodze do Osowca Młodzież mogła zobaczyć punkt graniczny z 1545 roku, który powstał na trójstyku Prus Książęcych, Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wyjazd, oprócz zdobytej wiedzy historycznej zostawi w pamięci uczniów niezapomniane wrażenia.

 

 

 
Monety na „Zamku” w Olecku Konferencja Polska – Rosja

W dniach 20 i 21 kwietnia 2021 roku w Zespole Szkół Technicznych w Olecku odbyły się dwie konferencje w ramach realizacji projektu „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Organizatorami byli Zespół Szkół Technicznych oraz Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „Zamek” .

Z powodu ograniczeń związanych z epidemią Covid-19 konferencje musiały odbyć się on-line, jednak organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby całość przebiegła bez problemów technicznych, i by nie straciła nic ze swej zawartości merytorycznej.

Telekonferencje cieszyły się sporym zainteresowaniem. Łącznie na oba spotkania zalogowało się ok. 200 osób i kilkanaście po stronie rosyjskiej. Byli to nauczyciele i młodzież partnerskich szkół, przedstawiciele samorządów, sekretariatu technicznego z Olsztyna oraz wszyscy chętni, którzy chcieli wysłuchać wykładów.

20 kwietnia, organizatorzy zapoznali uczestników z celami i formami realizacji projektu „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy”, a następnie mogli oni wysłuchać wykładu dr Marka Góryńskiego pt. „Moneta życia codziennego Cesarstwa Rzymskiego na wschodzie”. Po prelekcji wszyscy mogli uczestniczyć w  transmisji wystawy numizmatycznej o tej tematyce oraz w dyskusji na temat mennictwa.

Druga część telekonferencji (21 kwietnia) dotyczyła działalności Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych „Zamek”. Prelekcję oraz prezentację na ten temat przygotowała prezes Stowarzyszenia, Katarzyna Kaczor. Głównym  celem spotkania było zapoznanie uczestników z ponad 10-letnią działalnością  Stowarzyszenia, jego osiągnięciami oraz zbiorami prowadzonego przez nie muzeum.

            Relacja z wieloletniej pracy OSA „Zamek” dostarczyła uczestnikom konferencji nie tylko wielu wspomnień i wzruszeń, ale dała również rosyjskim przyjaciołom możliwość  skorzystania z tych doświadczeń przy organizowaniu ich własnego muzeum, które jest jednym z założeń projektu.

 

            Było to pierwsze z serii zaplanowanych spotkań w ramach projektu. Będzie ich jeszcze kilka. Miejmy nadzieję, że kolejne będzie już można zorganizować w sposób tradycyjny, gdyż bez wątpienia  partnerom projektu brakowało bezpośredniego kontaktu ze sobą oraz pozostałymi uczestnikami. Młodzież obu partnerskich szkół również chciałaby się spotkać i zaprzyjaźnić w realnej rzeczywistości. Już nie mogą doczekać się otwarcia granic.

 

Galeria ze spotkania:

 

 

BROSZURA MONET

 

 

 English translation:

 

Niniejszy dokument został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Powiat Olecki i w żadnym wypadku nie może on być uważany za odzwierciedlający oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu PWT Polska-Rosja 2014-2020

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Program 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Olecko District and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority of the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Program 2014-2020

 
Spotkania on-line w ramach realizacji projektu „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy”

 
Uwaga!!! Rusza wstępna rekrutacja do projektu „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy.”

Chętnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie formularza

zgłoszeniowego i przesłanie go na adres podany w regulaminie.

 Regulamin

 Formularz zgłoszeniowy

 Formularz zgłoszeniowy

 

 Harmonogram Rekrutacji

 
Rozpoczęcie prac remontowych zabytkowego Zamku w Olecku

Powiat Olecki, 26 marca 2020 r., podpisał 2 umowy na remont zabytkowego budynku "Zamek" w Olecku. Inwestycja o łącznej wartości 1.077.433,24 zł jest realizowana w ramach projektu pt. „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Remont stolarki okiennej i drzwiowej wykona firma NATURAL OKNA Sp. z o. o. z Olsztyna. Zakres prac obejmuje demontaż starych okien oraz wewnętrznych podokienników, dostawę i montaż nowych okien oraz podokienników drewnianych oraz remont drzwi zewnętrznych i dwóch par drzwi wewnętrznych przedsionka wieży.

Natomiast firma ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Spółka z o. o. z Warszawy wykona remont zewnętrzny budynku. Zakres prac obejmuje: wymianę uszkodzonych obróbek blacharskich i orynnowania, remont powierzchni ceglanej ścian wraz z wymianą i uzupełnieniem kształtek glazurowanych oraz remont krat okiennych.

Wymiana okien i remont drzwi ma zakończyć się w 2020 r., natomiast prace remontowe elewacji budynku mają zakończyć się w połowie 2021 r.

 

 English translation:

 

Niniejszy dokument został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Powiat Olecki i w żadnym wypadku nie może on być uważany za odzwierciedlający oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu PWT Polska-Rosja 2014-2020

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Program 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Olecko District and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority of the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Program 2014-2020

 
Projekt „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

 

Wnioskodawca (Lider projektu): Powiat Olecki.

Jednostka realizująca: Powiat Olecki i Zespół Szkół Technicznych w Olecku.

Partner Projektu: College of Agrotechnologies and Environmental Engineering z Gusieva
z Federacji Rosyjskiej
(Filia w Oziersku).

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2019 r. – 31.10.2021 r.

Cel główny projektu: rozwój turystyki transgranicznej poprzez lepsze wykorzystanie obiektów zabytkowych do promowania dziedzictwa kulturowego i historycznego Olecka
i Ozierska.

 

Główne efekty projektu

Realizacja projektu wynika z potrzeby remontu szkół publicznych dla młodzieży –zabytkowego „Zamku” w Zespole Szkół Technicznych w Olecku i szkoły w Oziersku – dawnych koszar wojskowych.

W ramach działań po stronie polskiej zaplanowano remont elewacji zabytkowego „Zamku” oraz wymianę okien. W Oziersku zostanie wyremontowane otoczenie szkoły, pomieszczenie na muzeum i aulę oraz zostanie zakupione zaplecze konferencyjno-koncertowe.

Działania miękkie towarzyszące komponentowi infrastrukturalnemu to organizacja konferencji otwierającej projekt w Olecku, 4 wymian dobrych praktyk i Festiwalu Małych Miast w Oziersku.

W ramach projektu uczniowie z nauczycielami poznają regiony po obu stronach granicy oraz przygotują materiały promocyjne obiektów. Dodatkowo zostanie przygotowana publikacja
o oleckim „Zamku”, która pozwoli na rozpowszechnienie mało znanych dokumentów, szkiców map, zdjęć i informacji. Projekt będzie realizowany przy współpracy
ze Stowarzyszeniem OSA „Zamek” z Olecka, które będzie dzielić się z partnerem rosyjskim doświadczeniem w tworzeniu izby muzealnej.

Wartość całkowita projektu: 761.197,57 euro.

Dofinansowanie projektu: 685.077,72 euro.

Lider projektu: 444.470,04 euro.

Partner projektu:316.727,53 euro.

 

The project “15 seconds of history through the eyes of young people. Castles, barracks and legends” is co-financed by the European Union under the Neighborhood Instrument under the Poland-Russia cross-border cooperation program 2014-2020.

Projekt „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

 

 

 English translation:

 

 

Niniejszy dokument został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Powiat Olecki i w żadnym wypadku nie może on być uważany za odzwierciedlający oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu PWT Polska-Rosja 2014-2020

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Program 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Olecko District and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority of the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Program 2014-2020

 
Rozpoczęła się realizacja projektu „15 sekund historii oczami młodzieży.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Olecku, a w szczególności dra Marka Góryńskiego, 1 listopada 2019 r. w w oleckim „Zamku“   rozpoczęła się realizacja projektu „15 sekund historii oczami  młodzieży. Zamki, koszary i legendy”, finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Projekt jest koordynowany przez Powiat Olecki i Kolegium Inżynierii Środowiska w Gusiewie, a głównie przez jego filię w Oziersku.  Ma on  charakter inwestycyjny i jego głównym działaniem będzie remont obiektów zabytkowych, wchodzących w skład zabudowań partnerskich szkół: „Zamku“ w Olecku oraz części dawnych koszar w Oziersku, które  w przyszłości mają stanowić  atrakcję  turystyczną tych terenów.  Oprócz inwestycji projekt zakłada szereg działań , w  które zaangażowana będzie młodzież i nauczyciele obu szkół oraz współpracujące z nimi organizacje pozarządowe, zwłaszcza Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „Zamek“.

W dniach 26-27 listopada w Gusiewie odbyło się pierwsze spotkanie kadry zarządzającej projektem, na którym omówiono kwestie finansowe i  organizacyjne projektu oraz harmonogram kolejnych wizyt. Delegacja z Olecka zwiedziła oba zabytkowe miasta partnerskie Gusiew i Oziersk, zapoznała się z zapleczem warsztatowym,  obiektami, które będą remontowane w ramach projektu oraz cały Ozierski kompleks dawnych kaszar,gdzie obecnie mieści się filia Kolegium w Gusiewie. Kolejna wizyta odbędzie się w Olecku w końcu kwietnia 2020 r.

Spotkanie było bogate w nowe pomysły i dało motywację do realizacji zamierzonych działań.

 English translation:

 

 

Russian translation:

 

Niniejszy dokument został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Powiat Olecki i w żadnym wypadku nie może on być uważany za odzwierciedlający oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu PWT Polska-Rosja 2014-2020

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Program 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Olecko District and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority of the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Program 2014-2020

 

This website was created and maintained with the financial support of the
European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020.

Ta strona internetowa została utworzona i jest utrzymywana przy wsparciu finansowym
Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.