Klasa bez przemocy
KLASA bez przemocy – ogólnopolska kampania przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

W dniach 08 – 23.09.2008r. nasza szkoła uczestniczyła w projekcie KLASA bez przemocy. To stworzona przez Fundację MANZANA i Fundację Filmową Warszawa nowatorska kampania edukacyjna przeciwko przemocy rówieśniczej w oparciu o film „Nasza Klasa” skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli. Ma ona na celu zmniejszenie problemu przemocy w polskich szkołach poprzez zmianę postaw i zachowań młodzieży oraz osób dorosłych żyjących w bliskim środowisku młodzieży.

Jej uczestnikami w naszej szkole byli uczniowie z 5 klas (I TE, I TI, II THM, II ATI, II TE), nauczyciele i rodzice. Po obejrzeniu wstrząsającego filmu odbyły się warsztaty psychologiczne dla każdej z grup uczestniczących w projekcie. Uczniowie, rodzice i nauczyciele niezwykle wysoko ocenili profesjonalizm prowadzących. Wyniesiona umiejętność konstruktywnych form zachowań wobec przemocy na pewno zostanie wykorzystana.