Regulamin Przyznawania stypendiów za naukę lub osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół Technicznych w Olecku

- R E G U L A M I N -
przyznawania stypendiów za naukę lub osiągnięcia sportowe
w Zespole
Szkół Technicznych w Olecku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------