Statystyka Strony

Odsłon : 1639354Przetargi
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 26 lipca 2021 21:39

Postępowanie o zamówienie publiczne na:


”Przebudowa boiska wielofunkcyjnego

przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku”

 

 

Załączniki:

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 lipca 2021 21:05

Postępowanie o zamówienie publiczne na:


”Przebudowa boiska wielofunkcyjnego

przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku”

 

 

Załączniki:

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 lipca 2021 20:59

Postępowanie o zamówienie publiczne na:


”Przebudowa boiska wielofunkcyjnego

przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku”

 

 

Załączniki:

  INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 01 lipca 2021 18:08

Postępowanie o zamówienie publiczne na:


”Przebudowa boiska wielofunkcyjnego

przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku”

 

 

 

Załączniki:

 

  Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Wzór umowy

Wzór oferty na roboty budowlane

Wykaz robót budowlanych

Wykaz osób

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Harmonogram rzeczowo - finansowy

Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

 

 

 

  Specyfikacja techniczna boisko ZST

  Kosztorys ofertowy

  Przedmiar

  Tabela robót ziemnych

  KATALOG SIŁOWNIA

  Opis-elektryka

  OPIS TECHNICZNY BOISKO

  1A RZUT SYTUACYJNY

  1E oświetlenie terenu

  1Z ZAGOSPODAROWANIE TERENU

  2A USYTUOWANIE PÓL GRY

  2E SCHEMAT IDEOWY

  2M MASY ZIEMNE 1

  3A BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ

  3M MASY ZIEMNE 2

  4A BOISKO DO TENISA

  5A BOISKO DO KOSZYKÓWKI

  6A BOISKO DO SIATKÓWKI

  7A OSPRZĘT SPORTOWY

  8A PIŁKOCHWYT

  9A OGRODZENIE

  10A PRZEKROJE POPRZECZNE