Egzamin Zawodowy - szkoły dzienne
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
czwartek, 09 września 2021 22:20

Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji

„styczeń – luty 2022” należy składać nie później niż do 15 września

w sekretariacie szkoły, lub bezpośrednio u Pana Dariusza Nalewajko.

 

 - Deklaracja przystąpenia do Egzaminu Zawodowego (Uczniowie Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej)

 - Deklaracja przystąpenia do Egzaminu Zawodowego (Słuchacz Studium Policealnego)

 - Deklaracja przystąpenia do Egzaminu Zawodowego (Kurs Zawodowy)