Egzamin Zawodowy - szkoły dzienne
Harmonogram egzaminów zawodowych (styczeń - luty 2022)

Proszę zapoznać się z aktualizacją harmonogramu przebiegu
egzaminu
 zawodowego w sesji styczeń – luty 2022 oraz wytycznymi MENiN i GIS odnośnie utrzymania reżimu sanitarnego w trakcie egzaminów

 

Egzaminy teoretyczne 
Egzaminy praktyczne

Na egzamin należy zgłosić się pół godziny wcześniej przed wyznaczonym czasem.

 

> Wytyczne MENiN i GIS odnośnie utrzymania reżimu sanitarnego w trakcie egzaminów <

 
Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
czwartek, 13 stycznia 2022 00:00

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA CZERWIEC - LIPIEC 2022

Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji
„czerwiec – lipiec 2022” należy składać nie później niż do 7 lutego
w sekretariacie szkoły, lub bezpośrednio u Pana Dariusza Nalewajko

 - Deklaracja przystąpenia do Egzaminu Zawodowego (Uczniowie Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej)

 - Deklaracja przystąpenia do Egzaminu Zawodowego (Słuchacz Studium Policealnego)

 - Deklaracja przystąpenia do Egzaminu Zawodowego (Kurs Zawodowy)