Rekrutacja ON-LINE
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza.
W puste pola proszę wpisac "-"


- Informacja -
Dane zawarte w formularzu to orientacyjna informacja dla szkoły odnośnie naboru na dany kierunek.
Dokumenty do szkoły powinny być złożone osobiście.
<druki podań do szkoły>

 

Imię:

Nazwisko:


Pełny Adres:


Tel.


E-mail:


Wpisz wybrany kierunek ZST:
(kierunki obok ->)


Internat:
(Tak lub Nie)


Nazwa ukończonego Gimnazjum:

   

 

Kierunki ZST w Olecku:


 ------------------