Regulamin Rekrutacji 2020/2021

w Zespole Szkół Technicznych w Olecku:

 

● Szczegółowy plan naboru do klas pierwszych
● warunki przyjęcia i kryteria naboru 
● terminy składania dokumentów

 


Nabór do klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych

rozpocznie się 15 czerwca 2020

wg wytycznych Ministra Edukacji Narodowej.


 
 Absolwenci szkół podstawowych
 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych pięcioletniego technikum
oraz klas pierwszych trzyletniej branżowej szkoły I stopnia 
w Zespole Szkół Technicznych w Olecku
NA ROK SZKOLNY 2020/2021


  

  

 

              Druki podań do szkoły:


   

● Szkoły Dzienne:

  Podanie do Technikum (5 letnie)

   ()

 

  Podanie do Branżowej Szkoły I Stopnia (3 letnie)

 (mechanik pojazdów samochodowych, murarz – tynkarz, sprzedawca, cukiernik, kucharz, elektryk, szkutnik, stolarz, cieśla, ślusarz, tapicer, elektromechanik, mechanik pojazdów motocyklowych, mechanik - monter maszyn i urządzeń, wędliniarz, piekarz, fryzjer, rolnik, dekarz, krawiec, kamieniarz, operator obrabiarek skrawających, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych)

 

● Szkoły Zaoczne:


 Podanie do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

   (Zaocznego, Wieczorowego)

 

 

 

Uczniowie starający się o przyjęcie do internatu składają:

-- podanie o przyjęcie do internatu (dokument dostępny w sekretariacie szkoły, internacie lub do pobrania na stronie internetowej)


(kliknij by pobrać)

-- poświadczenie miejsca stałego zameldowania (z Urzędu Miasta lub Gminy).