REKRUTACJA ON-LINE 

Dane zawarte w formularzu to orientacyjna informacja dla szkoły odnośnie naboru na dany kierunek.
Dokumenty do szkoły powinny być złożone osobiście.

 

 

 

PLAKATY REKRUTACJI 2017/2018


Szkoły Dzienne
                   Szkoły Zaoczne   

         

 

Regulamin Rekrutacji 2017/2018

w Zespole Szkół Technicznych w Olecku:

(Szczegółowy plan naboru do klas pierwszych, warunki przyjęcia i kryteria naboru, terminy składania dokumentów)

 


Druki podań do szkoły
(2017/2018)


Szkoły Dzienne:

Technikum

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

 

Szkoły Zaoczne:

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Policealne Studium

Kursy kwalifikacyjne

 

 

Podanie do Szkoły Podstawowej dla Doroslych

 

 

Ważne Terminy Szkoły Dzienne:
1) wypełnione podanie należy dostarczyć do sekretariatu ZST w Olecku w dniach od 4 maja do 9 czerwca 2017 r. (ewentualnie w terminie dodatkowym: 17 lipca-7 sierpnia 2017 r.)
2) świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 27 czerwca 2017 r. (ewentualnie w terminie dodatkowym: 17 lipca-7 sierpnia 2017 r.)
3) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 27 czerwca 2017 r. (ewentualnie w terminie dodatkowym: 17 lipca-7 sierpnia 2017 r.)
4) do podania należy załączyć: 2 fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, na które kieruje szkoła – uczeń nie ponosi kosztów


Ważne Terminy Szkoły Zaoczne:
1) wypełnione podanie należy dostarczyć do sekretariatu ZST w Olecku w dniach od 4 maja do 9 czerwca 2017 r. (ewentualnie w terminie dodatkowym: 17 lipca-7 sierpnia 2017 r.)
2) świadectwo ukończenia szkoły szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub średniej (oryginał) w zależności od danego typu szkoły (LO, Studium, Kurs) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 9 czerwca 2017 r. (ewentualnie w terminie dodatkowym: 17 lipca-7 sierpnia 2017 r.)
3) do podania należy załączyć: 2 fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu