Regulamin Rekrutacji 2019/2020

w Zespole Szkół Technicznych w Olecku:

 

● Szczegółowy plan naboru do klas pierwszych
● warunki przyjęcia i kryteria naboru 
● terminy składania dokumentów

 

 Absolwenci

szkół podstawowych
            Absolwenci

gimnazjum
 
Regulamin rekrutacji do klas pierwszych 

pięcioletniego technikum
oraz klas pierwszych
trzyletniej branżowej szkoły I stopnia 

w Zespole Szkół Technicznych w Olecku
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 
 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
czteroletniego technikum
oraz klas pierwszych
trzyletniej branżowej szkoły I stopnia

w Zespole Szkół Technicznych w Olecku
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  

  

 

              Druki podań do szkoły:


   

● Szkoły Dzienne:

 Podanie do Technikum (5 letnie - absolwenci szkół podstawowych)

   (mechanik, informatyk, ekonomista, handlowiec, budownictwa, usług fryzjerskich)

 Podanie do Technikum (4 letnie - absolwenci szkół gimnazjalnych)

   (mechanik, informatyk, ekonomista, handlowiec, budownictwa, usług fryzjerskich)

 

 Podanie do Branżowej Szkoły I Stopnia

   (mechanik pojazdów samochodowych, murarz – tynkarz, sprzedawca, cukiernik, kucharz, elektryk, szkutnik, stolarz, cieśla, ślusarz, tapicer, elektromechanik, mechanik pojazdów motocyklowych, mechanik - monter maszyn i urządzeń, wędliniarz, piekarz, fryzjer, rolnik, dekarz, krawiec, kamieniarz, operator obrabiarek skrawających, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych)

 

● Szkoły Zaoczne:


 Podanie do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

   (Zaocznego, Wieczorowego)

 

 Podanie do Szkoły Policealnej

   (informatycznej, administracyjnej, rachunkowości, usług kosmetycznych)

 

 Podanie do Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

 W przygotowaniu...

 

 

Uczniowie starający się o przyjęcie do internatu składają:

-- podanie o przyjęcie do internatu (dokument dostępny w sekretariacie szkoły, internacie lub do pobrania na stronie internetowej)


(kliknij by pobrać)

-- poświadczenie miejsca stałego zameldowania (z Urzędu Miasta lub Gminy).