Regulamin Rekrutacji 2020/2021

w Zespole Szkół Technicznych w Olecku:

 

● Szczegółowy plan naboru do klas pierwszych
● warunki przyjęcia i kryteria naboru 
● terminy składania dokumentów

 

 
 Absolwenci szkół podstawowych
 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych pięcioletniego technikum
oraz klas pierwszych trzyletniej branżowej szkoły I stopnia 
w Zespole Szkół Technicznych w Olecku
NA ROK SZKOLNY 2020/2021


  

  

 

              Druki podań do szkoły:


   

● Szkoły Dzienne:

  Podanie do Technikum (5 letnie)


Technik Informatyk,
Technik Mechanik,
Technik Budownictwa,
Technik Ekonomista,
Technik Handlowiec,
Technik Usług Fryzjerskich.

 
Wypełnij Wniosek
on-line

1) Wniosek on-line jest pomocniczym wnioskiem do rekrutacji w szkole,
2) Wniosek papierowy (główny) uczeń musi wypełnić w szkole przy składaniu kompletu dokumentów


 Podanie do Branżowej Szkoły
 I Stopnia 
(3 letnie)

(mechanik pojazdów samochodowych,
murarz – tynkarz, sprzedawca, cukiernik, kucharz, elektryk, szkutnik, stolarz, cieśla, ślusarz, tapicer, elektromechanik, mechanik pojazdów motocyklowych, mechanik - monter maszyn i urządzeń, wędliniarz, piekarz, fryzjer, rolnik, dekarz, krawiec, kamieniarz, operator obrabiarek skrawających, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych)


 

 

● Szkoły Zaoczne:


 Podanie do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

   (Zaocznego, Wieczorowego)

 

 Podanie do Szkoły Policealnej

   (Technik Usług Kosmetycznych, Technik Administracji)

  

 Podanie do Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

   (FRK.04. WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH)

 

 

Uczniowie starający się o przyjęcie do internatu składają:

-- podanie o przyjęcie do internatu (dokument dostępny w sekretariacie szkoły, internacie lub do pobrania na stronie internetowej)


(kliknij by pobrać)

-- poświadczenie miejsca stałego zameldowania (z Urzędu Miasta lub Gminy).