Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość
Nabór uzupełniający nauczycieli do Projektu „Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość”

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Olecku ogłasza nabór uzupełniający nauczycieli do Projektu „Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079185 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Ogłoszenie dotyczy 1 miejsca dla zawodów: murarz – tynkarz, elektryk, stolarz. Zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć formularz zgłoszeniowy i deklarację udziału w projekcie w sekretariacie szkoły, biurze projektu.  Formularz zgłoszeniowy i deklaracja będą dostępne na stronie internetowej szkoły.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 4 lutego 2022 roku.

 

Regulamin rekrutacji


Deklaracja uczestnictwa


Formularz zgłoszeniowy (uczeń)

 
Harmonogram zajęć przygotowujących do wyjazdu 14 marca – 1 kwietnia 2022 uczniów w ramach projektu.

„Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079185 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

 

 

 

Projekt „Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079185 jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

 
Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość”

Komisja rekrutacyjna ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu „Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079185 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Dostępne jest 1 miejsce w zawodzie technik usług fryzjerskich lub fryzjer.


Formularze zgłoszeniowe i deklaracje przystąpienia należy składać

do koordynatora projektu -

Jolanty Góryńskiej do 20 października 2021 roku.

 

Regulamin rekrutacji


Deklaracja uczestnictwa


Formularz zgłoszeniowy (uczeń)

 

 

PROJEKTY > STAŻE W HISZPANII INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ

 

 
Harmonogram zajęć przygotowujących do wyjazdu 15 listopada – 3 grudnia 2021 uczniów w ramach projektu

„Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079185 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

 

Zajęcia dotyczą osób zakwalifikowanych do projektu, ale mogą w nich również uczestniczyć osoby z list rezerwowych. (Dotyczy zawodów: technik informatyk, technik usług fryzjerskich, kucharz, piekarz)

 

Projekt „Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079185 jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

 
STAŻE W HISZPANII INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ - Rekrutacja dla pracowników (uzupełniająca)

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Olecku ogłasza nabór uzupełniający nauczycieli do Projektu „Staże w Hiszpanii  inwestycją w przyszłość” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079185 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Ogłoszenie dotyczy 1 miejsca dla nauczyciela zawodu branży mechanicznej, budowlanej lub informatycznej Zespołu Szkół Technicznych w Olecku. Zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć formularz zgłoszeniowy i deklarację udziału w projekcie w sekretariacie szkoły, biurze projektu.  Formularz zgłoszeniowy  i deklaracja będą dostępne na stronie internetowej szkoły.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2021 roku.

 

 

Regulamin rekrutacji


Deklaracja uczestnictwa


Formularz zgłoszeniowy (pracownik)

PROJEKTY > STAŻE W HISZPANII INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ

 
STAŻE W HISZPANII INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ - Rekrutacja dla uczniów

 

Termin składania dokumentów zostaje przedłużony

do 23 kwietnia 2021

 

Regulamin rekrutacji


Deklaracja uczestnictwa


Formularz zgłoszeniowy (uczeń)

 

 

Terminarz

  • Termin przekazania formularza zgłoszeniowego i deklaracji do szkolnego koordynatora projektu mija 19.03.2021.
  • W przypadku uczniów niepełnoletnich formularz i deklarację podpisuje również rodzic/opiekun prawny
  • Test z języka angielskiego zostanie przeprowadzony pomiędzy 22.03.2021 a 26.03.2021, test jest obowiązkowy
  • Wstępne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 02.04.2021 r.

 

 

PROJEKTY > STAŻE W HISZPANII INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ

 
STAŻE W HISZPANII INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ - Rekrutacja dla pracowników

 

 

Regulamin rekrutacji


 

Deklaracja uczestnictwa


 

Formularz zgłoszeniowy (pracownik)

 

PROJEKTY > STAŻE W HISZPANII INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ