Kampania pt. "Melanż - oczekiwania vs rzeczywistość"
czwartek, 16 lutego 2017 22:41

1) Skrócony opis kampanii

„Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” to ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Kampania potrwa do końca marca 2017 r.

2) Cele kampanii

 • zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek;
 • rozpowszechnienie wiedzy na temat wpływu uzależnień na życie człowieka;
 • promocja zdrowego trybu życia, wolnego od nałogów.

3)Adresaci kampanii

 • młodzież: najważniejszymi adresatami kampanii są nastolatkowie w wieku 15-19 lat;
 • rodzice;
 • nauczyciele i pedagodzy.

4) Organizator i partnerzy projektu

 • Organizatorem kampanii jest Główny Inspektorat Sanitarny (www.gis.gov.pl)
 • Partnerem merytorycznym kampanii jest Fundacja Edukacji Społecznej (www.fes.edu.pl)
 • Kampania realizowana jest w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” (www.zdrowiewciazy.pl)
 • Partnerami Projektu są:

  ü  Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (www.narkomania.gov.pl)

  ü  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (www.parpa.pl)

  ü  Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie (www.imw.lublin.pl)

  ü  Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi(www.imp.lodz.pl)

 • Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (www.programszwajcarski.gov.pl)

5) Najważniejsze elementy kampanii

 • 10 spotów video podzielonych w zależności od rodzajów używek i oczekiwań wobec nich oraz kluczowego czynnika demograficznego – płci
 • spot zachęcający młodzież do wejścia na stronę kampanii: „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/fs7RzILuCDc
 • strona internetowa kampanii dostępna pod adresem: www.melanz.tv. Najważniejsze elementy strony:

  ü  test „Jakim typem melanżowicza jesteś?” – utrzymany w konwencji popularnych quizów wiedzowo-rozrywkowych; dostarcza badanemu wiedzę o działaniu poszczególnych używek i negatywnych skutkach korzystania z nich;

  ü  rozszerzone informacje na temat alkoholu i substancji psychoaktywnych;

  ü  lista kontaktów do organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień;

  ü  informacje o projekcie.

6) Najważniejsze wyniki badań[1]przeprowadzonych na potrzeby kampanii

 • najbardziej powszechną używką wśród polskich nastolatków jestalkohol – 90% piło (choć raz w swoim życiu) napoje alkoholowe
 • 65% polskich nastolatków paliło przynajmniej raz w swoim życiu papierosy
 • jedna trzecia polskich nastolatków paliła przynajmniej raz w swoim życiu marihuanę i substancje podobne
 • 4% polskich nastolatków próbowało przynajmniej raz w swoim życiu MDMA lub substancji podobnych
 • 4% polskich nastolatków próbowało przynajmniej raz w swoim życiu amfetaminy lub substancji podobnych
 • 30% polskich nastolatkównie potępia, gdy inni upijają się raz na tydzień, próbują LSD lub innego halucynogenu bądź extasy
 • jedna trzecia polskich nastolatków jest przekonana, że zażywanie używek od czasu do czasu nie niesie za sobą ryzyka uzależnienia
 • 28% polskich nastolatków uważa, że ich wyobrażenia dotyczące stosowania używek sprawdzają się w rzeczywistości
 • co drugi polski nastolatek żałuje swojego zachowania w trakcie imprezy

7) Twórcy kampanii

 • Fabryka Komunikacji Społecznej (www.fks.com.pl): przygotowanie strategii i kreacji kampanii, realizacja projektu
 • Propeller Film Sp. z o.o. (www.propellerfilm.pl): produkcja spotów kampanii
 • Bartosz Piotrowski: reżyser i autor zdjęć do spotów kampanii

[1] Źródło: Badanie „Używki w świecie polskiej młodzieży” przeprowadzone przez Kantar Public (dawniej TNS Polska) metodą wywiadów internetowych (CAWI), w dniach 28.12.2016 r. – 8.01.2017 r., na reprezentatywnej próbie 500 Polaków w wieku 15-19 lat.

Pedagog szkolny