Internat - Wyjście do OSA „Zamek”na wystawę „Wilno w fotografii Jana Bułhaka”