Prezentacja Szkoły:
Przyćmienie Pobierz

 

 

Oferujemy swoim uczniom i słuchaczom:

 

 pięć w pełni wyposażonych pracowni informatycznych,

(...w tym pracownia do montażu i eksploatacji komputerów stacjonarnych, tworzenia sieci komputerowych wraz z okablowaniem strukturalnym i urządzeniami sieciowymi oraz serwerami. Pracownie do nauki tworzenia stron internetowych oraz baz danych + 2 pracownie z Drukarka 3D)


 

 warsztaty szkolne praktycznej nauki zawodu branży

mechanicznej,

(...w tym warsztaty wyposażone w obrabiarkę CNC z programem artCAM, tokarki z pełnym oprzyrządowaniem do zajęć. Pracownia do nauki programów z rysunu technicznego - AutoCAD)

 

 warsztaty szkolne praktycznej nauki zawodu branży

budowlanej,

  

 pracownie do nauczania przedmiotów branży

handlowej i ekonomicznej,

 

 pracownie do nauczania przedmiotów branży

fryzjerskiej i kosmetycznej,

 

 zmodernizowaną bazę warsztatową,

(kuźnia, pracownia spawalictwa, hala maszyn obróbki drewna)

 

 pracownię językową wyposażoną w konsole do

prowadzenia komunikacji językowej,

 

 Halę sporotową wraz z siłownią,

 

 Bibliotekę szkolną oraz czytelnię, (Strona Biblioteki)

 

 

 Internat dysonujący dobrymi warunkami

mieszkalnymi i szkolną stołówką. (Strona Internatu)

(Wszyscy uczniowie ze szkoły mają możliwość skorzystania z obiadów w stołówce Internatu. Kosz obiadu: 4,50zł.)