Biblioteka Szkolna


"Książka stanowi cudowny przedmiot, dzięki któremu świat poczęty w umyśle pisarza
przenika do umysłu czytelnika...Każda książka żyje tyle razy, ile razy została przeczytana."

 

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:

Poniedziałek                     8.00 – 16.00

Wtorek                           8.00 – 16.00

Środa                            8.00 – 16.00

Czwartek                         8.00 – 16.00

Piątek                           8.00 – 15.00

Słuchaczom klas zaocznych w trakcie zjazdów:

Piątek                           15.00 - 18.00

Sobota                            8.00 - 14.00

Niedziela                         8.00 - 14.00

 

Historia biblioteki

Biblioteka szkolna powstała we wrześniu 1949 roku. Została powołana uchwałą Rady Powiatu1, a następnie zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną.

Pierwszą siedzibą biblioteki było pomieszczenie w budynku szkoły (Zamek), gdzie zaczęły pojawiać się pierwsze egzemplarze książek. Początki były dosyć trudne, ze względu na małą powierzchnię biblioteki, jednakże księgozbiór był systematycznie uzupełniany i udostępniany uczniom i nauczycielom.

W roku 1987, pod koniec czerwca, cały księgozbiór został przeniesiony do budynku internatu. Biblioteka powiększyła tym samym swoją bazę lokalową i zajmowała powierzchnię około 100 m². Przez kolejne lata funkcjonowania biblioteki istotną uwagę przywiązywano do prac organizacyjno-technicznych czyli gromadzenia zbiorów, ewidencji i opracowania zbiorów, selekcji, prowadzenia dokumentacji bibliotecznej.

Następną istotną zmianą była kolejna przeprowadzka biblioteki do budynku szkoły, która odbyła się w miesiącach maj-czerwiec 2003 r. Na nową bazę lokalową wypożyczalni i czytelni przystosowano pomieszczenie po świetlicy szkolnej. Przeprowadzono gruntowny remont tych pomieszczeń.

Biblioteka obecnie posiada 2 oddzielne pomieszczenia: wypożyczalnię i czytelnię. Księgozbiór ustawiono w układzie działowo-alfabetycznym. Czas pracy biblioteki dostosowany jest do czasu trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego. Udostępnianie zbiorów odbywa się przez pięć dni w tygodniu czyli od poniedziałku do piątku, a także w czasie trwania zjazdów słuchaczy kierunków zaocznych.

Struktura zbiorów jest dostosowywana i zależna od poziomu organizacyjnego i profilu szkoły, zainteresowań czytelników i dostępności do zbiorów innych bibliotek.

Na księgozbiór biblioteki składa się:

- ok. 25 000 woluminów,

- 12 tytułów czasopism,

- zbiory audiowizualne (programy edukacyjne, filmy na CD i DVD).

W bibliotece przepracowało wielu nauczycieli-bibliotekarzy, którzy swoją pracą wpisali się w historię powyższej biblioteki szkolnej.

Zestawienie pracowników biblioteki szkolnej i okresy ich zatrudnienia od roku 1949 do chwili obecnej.

 

 

Jak wynika z przedstawionej tabeli pracownikami biblioteki była żeńska i męska załoga. Wspólną pracą i wysiłkiem stworzyli oni bibliotekę, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego i ciągle zmienia swoje oblicze. Przykładem może być fakt, że od września 2003r. biblioteka wzbogaciła się o stanowiska komputerowe tj. jedno w wypożyczalni i trzy w czytelni szkolnej. Przez kolejne lata ilość stanowisk komputerowych ciągle wzrastała. Obecnie biblioteka posiada 7 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz drukarkę i urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kserokopiarka). Młodzież może korzystać z tychże udogodnień, bez których trudno jest już wyobrazić sobie współczesną bibliotekę.

Zakupione zostało także oprogramowanie komputerowe biblioteczne - MOL OPTIVUM, które ułatwi w przyszłości (po wprowadzeniu całości księgozbioru) czytelnikowi poszukiwanie odpowiedniej książki, a samemu bibliotekarzowi pracę.

Jak wynika z przedstawionej genezy powstania biblioteki szkolnej ZST ciągle zachodzą w niej zmiany, a co zatem idzie i ulepszenia, ponieważ nowoczesna szkoła musi mieć dostosowaną do swoich potrzeb i wymagań bibliotekę, umożliwiającą dotarcie do różnorakich źródeł informacji.