"Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci" w ZST
poniedziałek, 06 listopada 2017 22:28

   W naszej szkole został zrealizowany projekt szkoleniowy, którego głównym działaniem były warsztaty z uczniami, rodzicami /opiekunami i nauczycielami, mające na celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci.

   „Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”

to projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas, prowadzony w ramach programu" Bezpieczna+" Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt realizowany był w miesiącu październiku
i listopadzie 2017r. przez pana Krzysztofa Gutowskiego. W czasie jego trwania uczniowie, nauczyciele i rodzice pogłębili wiedzę i zdobyli umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych.