Statystyka Strony

Odsłon : 983717Informacja z otwarcia ofert [Ogłoszenie nr 504568-N-2018]
Wpisany przez Mirosław Koczwara   
piątek, 02 lutego 2018 23:07

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z obsługi maszyn, urządzeń i oprogramowania nabytych w ramach doposażenia bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych w Olecku.

 

Załączniki:

  Informacja z otwarcia ofert