W piątek 16 lutego 2018 roku młodzież kształcąca się w zasadniczej szkole zawodowej o kierunku murarz - tynkarz wzięła udział w corocznym konkursie pod nazwą ,, Mistrz kielni 2018''. W zmaganiach konkursowych udział

wzięło ośmiu uczniów kształcących się w II i III klasie spośród,   których wyodrębniono cztery dwójki murarskie. Konkurencja polegała na wykonaniu części ścianki działowej z pustaków w czasie nieprzekraczającym 90 min.          

Komisja konkursowa składająca się z dwóch nauczycielek zawodu Bożeny Pietrowicz i   Ireny   Drażby oceniała: czas wykonania zadania, estetykę muru, porządek na miejscu ćwiczeń oraz zachowanie zasad technicznych i przepisów BHP przy robotach murarskich. Każdy z wymienionych powyżej elementów był punktowany. Maksymalnie   można   było zdobyć 12 punktów.

Po dokładnej analizie i ocenie wykonanych prac wyłoniono zwycięzców.

I miejsce zdobyła drużyna nr 2, w skład której wchodził uczeń kl III a Jutkiewicz Piotr i II a Tęgowski Mariusz z 11 punktami.

II miejsceegzekwo drużyna nr 5 Bordzio Adam i Usiak Patryk uczniowie II a oraz Gniedziejko Norbert i Stojanowski Wojciech drużyna nr 1 z III a z 10 punktami.

III miejsce zdobyła drużyna nr 6 Ciborek Patryk i Bobrowski Damian z III a z 9 punktami.

              

Przyszli Murarze wykazali się doskonałą znajomością sztuki murarskiej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów zawodowych.

                                                                                                              Bożena Pietrowicz