Pokaż swoje umiejętności, zawód to klucz do sukcesu
piątek, 04 maja 2018 22:09

We wtorek, 27 marca, odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenie nagród zwycięzcom dwunastej edycji konkursu zawodowego pt. „Pokaż swoje umiejętności, zawód to klucz do sukcesu”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Konkurs miał charakter dwuetapowy:

etap I – wewnątrzszkolny, realizowany przez szkoły, które zadeklarowały udział w konkursie;

etap II – finałowy, realizowany przez organizatora.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół zawodowych powiatu suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, oleckiego, ełckiego, gołdapskiego i białostockiego. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Pan Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk. Konkurs miał na celu popularyzację wiedzy technicznej oraz zaprezentowanie umiejętności zawodowych, które zostaną wykorzystane w przyszłej pracy. Zważywszy, że uczniowie z naszej szkoły wzięli w nim udział po raz pierwszy i zmagali się z silną konkurencją, bardzo dobrze reprezentowali naszą szkołę. Murarze z ZST w Olecku zaprezentowali samodzielnie opracowaną i wykonaną przy pomocy stolarzy i mechaników grę edukacyjną, którą nazwali ”Skarb Murarza’’.

Wyróżnienia i nagrody rzeczowe otrzymali uczniowie:

Adam Bordzio - uczeń klasy III ZSZ murarz-tynkarz

Norbert Gniedziejko - uczeń klasy III ZSZ murarz-tynkarz

Piotr Jutkiewicz - uczeń klasy II ZSZ murarz-tynkarz

Ponadto wszystkich uczestników konkursu upominkami obdarzył Pan prof. Lech Dzienis, rektor Politechniki Białostockiej. Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu gości – władze samorządowe, przedstawiciele firm sponsorujących nagrody, przedstawiciele przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą, dyrektorzy szkół, których uczniowie wzięli udział w konkursie.

Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                                   Bożena Pietrowicz, Marzena Kaplińska