Spotkanie z doradcą zawodowym z PUP w Olecku
piątek, 04 maja 2018 22:12

Dnia 19 kwietnia 2018 roku  uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku  wzięli  udział w spotkaniu nt. „Rynek pracy w powiecie oleckimprowadzonym przez pracownika PUP w Olecku.Z uczniami klas III THI, III TBMF i IV T spotkała się pani Monika Maklakiewicz - doradca zawodowy. Rynek pracy podlega ciągłym przeobrażeniom wynikającym m.in.: ze zmian demograficznych dokonujących się w społeczeństwie oraz dynamicznego rozwoju technologii.Cyfryzacja procesów, a nawet robotyzacja sprawiają, że zmienia się zapotrzebowanie, a wiele z zawodów odchodzi w zapomnienie. Rzetelne informacje o lokalnym rynku pracy mogą pomóc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru przyszłego zawodu. Pani doradca przedstawiła analizę ofert pracy zgłoszonych do PUP w Olecku w 2017, omówiła też „Barometr zawodów” - prognozy zapotrzebowania na zawody w 2018 roku w powiecie oleckim. Jego celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak w najbliższym roku będzie wyglądało zapotrzebowanie na pracowników w badanych zawodach. „Barometr zawodów" dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Uczniowie uzyskali informacje o prognozach tych trzech grup dotyczących powiatu oleckiego na rok 2018. W grupie zawodów deficytowych znaleźli się: betoniarze i zbrojarze, cieśle i stolarze budowlani, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, fizjoterapeuci i masażyści, fryzjerzy, kosmetyczki, kucharze. Pełne wyniki badania dla wszystkich województw i powiatów można znaleźć w serwisie internetowym: www.barometrzawodow.pl. Pani Monika Maklakiewicz poinformowała również młodzież o EURES (Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej). Platforma EURES pomaga osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie w Europie i przeprowadzić się za granicę.Baza ofert pracy w sieci EURES zawiera ponad dwa miliony oferty pracy, najwięcej od pracodawców z Niemiec, Belgii i Francji.

Pani doradca zawodowy poruszyła także temat wymagań, które stawiają pracodawcy. Osoby poszukujące pracy powinny być świadome, czego wymaga współczesny rynek pracy. Nie liczą się już tylko określone kwalifikacje, ale wartościowe i pożądane stają się cechy charakteru i umiejętności uniwersalne, które nierozerwalnie wiążą się z określonym stanowiskiem. Stanowisko pracy jest obecnie rozumiane nie tylko przez pryzmat kwalifikacji, tj. umiejętności niezbędnych do jej wykonywania, ale przede wszystkim przez pryzmat kompetencji. Na spotkaniu został przedstawiony wykaz kompetencji miękkich przygotowany na podstawie analizy ofert pracy zgłoszonych do PUP w Olecku, są to m. in.: planowanie i organizacja pracy własnej, współpraca w zespole,komunikatywność, przedsiębiorczość, kreatywność, rzetelność, dokładność, sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, zaangażowanie.

Pracownica PUP-u mówiła również o różnych formach wsparcia dla młodych ludzi oferowanych przez urząd. Zachęcała do korzystania ze strony internetowej PUP w Olecku pod adresem www.olecko.praca.gov.pl/, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje. Młodzież aktywnie uczestniczyła w niezwykle pouczającym spotkaniu z doradcą zawodowym. Dziękujmy pani Monice Maklakiewicz za poświęcony czas, mamy nadzieję  na dalszą współpracę.

Doradca zawodowy