Wycieczka dydaktyczna do oczyszczalni ścieków.
poniedziałek, 21 maja 2018 21:47

W piątek 18 maja 2018r. klasy IITBME i IITHI wraz z opiekunkami: Panią Agnieszką Truchan (nauczycielką biologii) i Panią Beatą Najechalską (nauczycielką geografii) miały okazję zwiedzić olecką oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną przy ul. Rzemieślniczej, a prowadzoną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olecku.

Celem wycieczki była integracja wiedzy nabytej na lekcjach biologii dotyczącej ochrony wód z bezpośrednią obserwacją procesów oczyszczania oraz powiązanie wiadomości dotyczących źródeł zanieczyszczenia wód i sposobów ochrony zasobów wodnych. Podczas zwiedzania uczniowie mogli zaobserwować praktyczne wykorzystanie procesów rozdzielania mieszanin np.: proces sedymentacji oraz możliwości wykorzystania mikroorganizmów w procesie oczyszczania ścieków. W trakcie pobytu dowiedzieliśmy się, że nasza oczyszczalnia to nowoczesny mechaniczno - biologiczny obiekt, w którym proces oczyszczania ścieków jest w pełni zautomatyzowany i oparty na sekwencyjnej pracy sześciu komór z osadem czynnym (SBR). Osad nadmierny jest odwadniany na prasie, a następnie wykorzystywany do nawożenia.

Całym procesem technologicznym kieruje technolog inż. Wiesław Klaus, który przybliżył młodzieży funkcjonowanie oczyszczalni oraz oprowadził nas po obiektach. W imieniu młodzieży i własnym serdecznie dziękuję.

                                                                                                                                  Beata Najechalska

                                                                                                                                 Agnieszka Truchan