„CYFROWOBEZPIECZNI”
czwartek, 11 października 2018 12:25

W dniach 21-25.09.2018r w Zespole Szkół Technicznych w Olecku został zrealizowany projekt „CYFROWOBEZPIECZNI”.pl-Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”.Zajęcia dla uczniów i nauczycieli zostały przeprowadzone przez panią Monikę Koniecko Edukatora projektu, natomiast zajęcia dla rodziców zostaną przeprowadzone przez wychowawców klas podczas wywiadówki szkolnej. W ramach projektu zostały przeprowadzone spotkania i warsztaty dla uczniów oraz spotkania z dyrekcją szkoły i radą pedagogiczną w ramach tzw. ,,apelu”. Edukator podczas realizacji projektu przekazał materiały edukacyjno-dydaktyczne w formie plakatów/broszur oraz filmów, które zostały przekazane uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Projekt okazał się bardzo interesujący, wszyscy uczestnicy uzyskali wiele praktycznych i ciekawych informacji dotyczących bezpieczeństwa w sieci.

Pedagog szkolny