Statystyka Strony

Odsłon : 983781ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wpisany przez M. Chomontowski   
poniedziałek, 05 listopada 2018 23:28

Dostawa wraz z transportem węgla eko groszek do kotłowni Zespołu Szkół Technicznych w Olecku
Numer ogłoszenia: 636138-N - 2018; data zamieszczenia: 15.10.2018r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE*