„Substancje psychoaktywne i ich wpływ na organizm młodego człowieka”- spotkanie wychowanków internatu z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Olecku

6 listopada 2018r. w świetlicy internatu odbyło się spotkanie z pracownikiem SANEPID- u dotyczące substancji psychoaktywnych i ich wpływu na organizm młodego człowieka. Podczas przygotowanej przez prowadzącą prezentacji

dowiedzieliśmy się czym są nowe środki psychoaktywne, w tym dopalacze, pojawiające się na rynku narkotykowym i  jak negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Głównym celem spotkania było kreowanie życia wolnego od uzależnień, uzasadnianie konieczności asertywnych zachowań oraz wskazywanie alternatywy dla zażywania narkotyków, dopalaczy- rozwijanie własnych pasji i zainteresowań, pomaganie innym. Nowe substancje psychoaktywne stanowią coraz poważniejszy problem, dlatego warto o tym mówić.