I MIEJSCE W OLIMPIADZIE WIEDZY O OBRONIE CYWILNEJ !!!
środa, 27 lutego 2019 12:28

15 lutego 2019 r., w Starostwie Powiatowym w Olecku, odbyły się Powiatowe Eliminacje XXIV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej, które zakończyły się sukcesem uczniów ZST.  Nasza drużyna rywalizowała z I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku i Zespołem Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.

Zwycięzcami konkursu zostaliIzabela Krzymińska, uczennica klasy II TIFE  i Mateusz Korczak, uczeń klasy IV TBMF.

Celem Olimpiady było popularyzowanie problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych; przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych; kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach; popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym; przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawienie się realnym
i potencjalnym zagrożeniom związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka.

Starosta Olecki wręczył drużynom pamiątkowe puchary, a uczestnikom i uczestniczkom dyplomy, nagrody rzeczowe i gadżety promocyjne.

Drużyna ZST będzie reprezentowała Powiat Olecki na szczeblu wojewódzkim 1 marca 2019 r. w Olsztynie.

Gratulujemy i życzymy powodzenia podczas etapu wojewódzkiego.