23 września 2019 r. (poniedziałek),  uczniowie klasy IITBME i II TIF  Zespołu Szkół Technicznych w Olecku wraz z opiekunami  - Agnieszką Truchan (nauczycielką biologii)i  Beatą  Najechalską  (nauczycielką geografii - wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Teren prac obejmował obszary leśne w okolicy miejscowości Możne.

    Celem akcji było nie tylko usunięcie śmieci, ale przede wszystkim promowanie wśród młodzieży właściwego zachowania się w lesie, wyrabiania nawyku dbania o porządek na leśnej wycieczce, spacerze czy grzybobraniu.

    Po zakończonej pracy na uczniów czekała nagroda. Pracownicy Nadleśnictwa Olecko zorganizowali ognisko z pieczeniem kiełbasek. Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane przy współpracy: Starostwa Powiatowego, Nadleśnictwa Olecko i Zespołu Szkół Technicznych w Olecku.

                                                                                                                       Agnieszka Truchan
                                                                                                                                                 Beata Najechalska