OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW PROJEKTUDyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Olecku ogłasza nabór uczestników do projektu
pod nazwą „ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie”

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.


Ogłoszenie dotyczy naboru 52 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Olecku uczęszczających do Szkoły Branżowej I Stopnia, Technikum lub będących słuchaczami Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, a także 10 nauczycieli kształcenia zawodowego.

Dla każdego z uczniów i słuchaczy zakwalifikowanych do udziału w projekcie przewidziano następującą ścieżkę wsparcia:

1. Udział w indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym;

2. Ukończenie jednego z niżej wymienionych specjalistycznych kursów zawodowych;

- Kurs spawania i pomiarów sieci światłowodowych.

- Kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

- Kurs Spawacza metodą TIG 141.

- Kurs Spawacza metodą MIG 131.

- Kurs technologii robót wykończeniowych w budownictwie.

- Kurs pielęgnacji dłoni i stylizacji paznokci.

- Kurs najnowszych trendów i technik strzyżenia.

- Kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem.

3. Odbycie staży zawodowych u pracodawców w wymiarze 150 godzin, zgodnie z nauczanym zawodem oraz zainteresowaniami.

Wszystkie kursy będą odbywały się na terenie ZST w godzinach popołudniowych lub w dni wolne od pracy. Zarówno kobiety jak i mężczyźni będą mogli w równym stopniu uczestniczyć w oferowanej formie wsparcia. Każdy z uczestników będzie mógł ukończyć jeden kurs zawodowy. Po ukończeniu kursów uczestnicy projektu odbędą staże zawodowe w wymiarze 150 godzin w  przedsiębiorstwach branży mechanicznej, fryzjerskiej, informatycznej, budowlanej i handlowej. Uczestnicy staży zawodowych zostaną przeszkoleni w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz otrzymają ubrania robocze. Wszystkim uczestnikom  będzie przysługiwało stypendium, a mieszkający poza miejscem odbywania staży będą mogli otrzymać zwrot kosztów dojazdu lub skorzystać z bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienie w internacie szkolnym.

Dla zainteresowanych nauczycieli kształcenia zawodowego przewidziano możliwość ukończenia kursu najnowszych trendów i technik strzyżenia, kursu z zakresu trychologii, kursu spawania i pomiarów sieci światłowodowych, a także możliwość odbycia 40 godzinne staży w lokalnych przedsiębiorstwach branży informatycznej i fryzjerskiej, oraz uzyskania uprawnień egzaminatora egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie powinni zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożyć formularz zgłoszeniowy i oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych w sekretariacie szkoły, biurze projektu lub w formie elektronicznej przesyłając na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 14 października 2019 roku.

 

Dokumenty:

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

 Formularz zgłoszeniowy ucznia

Formularz zgłoszeniowy nauczyciela

 Oświadczenie uczestnika