Zespół Szkół Technicznych w Olecku

_________________________________

 

 

Wykaz podręczników 

na rok szkolny 2021/2022

-Informacja-

* W celu uniknięcia nieporozumień oraz zbędnych wydatków proszę o wstrzymanie się od kupna podręczników do przedmiotów zawodowych do miesiąca września celem uzgodnienia z nauczycielem przedmiotu.

 

 

 

Klasy 1
_________________________________

 

 

 

 

Klasy 2
_________________________________

 

 

 

 

Klasy 3
_________________________________

Technik Usług fryzjerskich - 5 letnie

Technik mechanik - 5 letnie

 

 
  

Klasy 4
_________________________________

 

 

 

 

Kursy Kwalifikacyjne
_________________________________

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do otworzenia plików wymagany jest program (Adobe Reader <pobierz>)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------