Bibliografie do ustnej prezentacji  maturalnej

z języka polskiego należy złożyć w szkole

do 8 kwietnia 2013 r. (poniedziałek).

W zakładce dla maturzystów znajdziecie zasady pisania bibliografii zalecane w ZST w Olecku a także przykładowe bibliografie i plany prezentacji.