Coroczne konkursy odbywające się w Zespole Szkół Technicznych

 

organizowane dla młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnajalnej.

 

 

Olimpiada Informatyczna

 

Konkurs Wiedzy Technicznej

 

"Mistrz Kielni" - Konkurs Budownictwa

 

Konkurs Ortograficzny

 

Konkursy Sportowe

 

Konkurs Mitologiczny

 

Konkurs Wiedzy Ekonomicznej

 

Turniej Szachowy

 

 Zamkowy Konkurs Fryzjerski

 

 

 Konkurs Gier Strategicznych

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------