Statut Zespołu Szkół Technicznych w Olecku

Organy szkoły - str. 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------