Statut Zespołu Szkół Technicznych w Olecku

Organizacja - str. 12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------