Technik Informatyk
 Szczegółowe informacje
Kwalifikacje zawodowe
: 

INF.02 - Administracja i eksloatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,
INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

 

 Technik Mechanik
 Szczegółowe informacje
Kwalifikacje zawodowe:
MEC.03 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,
MEC.09 - Organizaja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

 

 Technik Budownictwa
 Szczegółowe informacje
Kwalifikacje zawodowe

BUD.12 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
BUD.14 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

 

 Technik Ekonomista
 Szczegółowe informacje
Kwalifikacje zawodowe

EKA.04 - Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej,
EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

 

 Technik Handlowiec
 Szczegółowe informacje
Kwalifikacje zawodowe
: 
HAN.01 - Prowadzenie sprzedaży,
HAN.02 - Prowadzenie działań handlowych

 

 Technik Usług   
 Fryzjerskich
 Szczegółowe informacje

Kwalifikacje zawodowe
: 

FRK.01 - Wykonywanie usług fryzjerskich,
FRK.03 - Projektowanie i wykonywanie fryzur.