Film Promocyjny

Zespółu Szkół Technicznych
 

w Olecku

 

   
 OFERUJEMY

 

swoim uczniom i słuchaczom:

 

 Pięć w pełni wyposażonych pracowni Informatycznych,

 

(pracownia do montażu i eksploatacji komputerów stacjonarnych, tworzenia sieci

komputerowych wraz z okablowaniem strukturalnym i urządzeniami sieciowymi oraz

serwerami. Pracownie do nauki tworzenia stron internetowych oraz baz danych,

pracownie z Drukarka 3D)

 


 

 

 

 Warsztaty szkolne praktycznej nauki zawodu branży Mechanicznej,

 

(warsztaty wyposażone w obrabiarkę CNC z programem artCAM, tokarki z pełnym

oprzyrządowaniem do zajęć. Pracownia do nauki programów z rysunu technicznego -

AutoCAD)

 

 

 

 Warsztaty szkolne praktycznej nauki zawodu branży Budowlanej,

 

   

  

 

 

 Pracownie do nauczania przedmiotów branży Handlowej i

Ekonomicznej,

   

 

 

 Pracownie do nauczania przedmiotów branży fryzjerskiej i

kosmetycznej,

 

 

 

 Zmodernizowaną bazę warsztatową,

(kuźnia, pracownia spawalictwa, hala maszyn obróbki drewna)

 

 

 Pracownię językową wyposażoną w konsole do prowadzenia

komunikacji językowej,

 

 

 Halę sporotową wraz z siłownią,

 

 

 Bibliotekę szkolną oraz czytelnię,

(Strona Biblioteki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Internat dysonujący dobrymi warunkami mieszkalnymi

szkolną stołówką.

(Strona Internatu)

(Wszyscy uczniowie ze szkoły mają możliwość skorzystania z obiadów w stołówce Internatu. Kosz obiadu: 4,50zł.)