Zarządzenie nr 6 dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Olecku z dnia 06.05.2021r.
Wpisany przez Administrator   

Dyrektor ZST w Olecku zarządza  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuje , że od dnia 17.05.2021r. zajęcia będą prowadzone w  szkole i zdalnie. Oddziały zostały podzielone ze względu na liczebność w klasach i będą nauczane według harmonogramu tj. jeden tydzień w szkole , jeden tydzień nauczanie zdalne.

 

§ 1

1. Od dnia 17.05.2021r. nauczanie w ZST w Olecku w szkołach dziennych odbywa się w klasach w następujący sposób:

 

 

Pracownie użytkowe w szkole: 09s, 9s, 11s, 14s, 118s, 119s, 120s, 122s, 130s, 131s, 1BW, 2BW, 3BW

Legenda: 

S – nauczanie w szkole

Z – nauczanie zdalne

2. Zajęcia praktyczne , które odbywają się w ZST w Olecku w zawodzie technik mechanik, technik budownictwa i technik usług fryzjerskich odbywają się wg planu w trybie stacjonarnym. Natomiast zajęcia praktyczne w zawodach technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec realizowane będą   w systemie hybrydowym, zgodnie z powyższym planem.

3. Nauczanie w szkołach dla dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywa się według planu , bez zmian.

 

§2

Zarządzenie nr 6 dyrektora ZST w Olecku wchodzi z dniem podpisania.

 

Podpis dyrektora:

Andrzej Paweł Gorlo

 
Monety na „Zamku” w Olecku Konferencja Polska – Rosja
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 11 maja 2021 21:49

W dniach 20 i 21 kwietnia 2021 roku w Zespole Szkół Technicznych w Olecku odbyły się dwie konferencje w ramach realizacji projektu „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Organizatorami byli Zespół Szkół Technicznych oraz Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „Zamek” .

Z powodu ograniczeń związanych z epidemią Covid-19 konferencje musiały odbyć się on-line, jednak organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby całość przebiegła bez problemów technicznych, i by nie straciła nic ze swej zawartości merytorycznej.

Telekonferencje cieszyły się sporym zainteresowaniem. Łącznie na oba spotkania zalogowało się ok. 200 osób i kilkanaście po stronie rosyjskiej. Byli to nauczyciele i młodzież partnerskich szkół, przedstawiciele samorządów, sekretariatu technicznego z Olsztyna oraz wszyscy chętni, którzy chcieli wysłuchać wykładów.

20 kwietnia, organizatorzy zapoznali uczestników z celami i formami realizacji projektu „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy”, a następnie mogli oni wysłuchać wykładu dr Marka Góryńskiego pt. „Moneta życia codziennego Cesarstwa Rzymskiego na wschodzie”. Po prelekcji wszyscy mogli uczestniczyć w  transmisji wystawy numizmatycznej o tej tematyce oraz w dyskusji na temat mennictwa.

Druga część telekonferencji (21 kwietnia) dotyczyła działalności Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych „Zamek”. Prelekcję oraz prezentację na ten temat przygotowała prezes Stowarzyszenia, Katarzyna Kaczor. Głównym  celem spotkania było zapoznanie uczestników z ponad 10-letnią działalnością  Stowarzyszenia, jego osiągnięciami oraz zbiorami prowadzonego przez nie muzeum.

            Relacja z wieloletniej pracy OSA „Zamek” dostarczyła uczestnikom konferencji nie tylko wielu wspomnień i wzruszeń, ale dała również rosyjskim przyjaciołom możliwość  skorzystania z tych doświadczeń przy organizowaniu ich własnego muzeum, które jest jednym z założeń projektu.

 

            Było to pierwsze z serii zaplanowanych spotkań w ramach projektu. Będzie ich jeszcze kilka. Miejmy nadzieję, że kolejne będzie już można zorganizować w sposób tradycyjny, gdyż bez wątpienia  partnerom projektu brakowało bezpośredniego kontaktu ze sobą oraz pozostałymi uczestnikami. Młodzież obu partnerskich szkół również chciałaby się spotkać i zaprzyjaźnić w realnej rzeczywistości. Już nie mogą doczekać się otwarcia granic.

 

Galeria ze spotkania:

 

 

BROSZURA MONET

 

 

 English translation:

 

Niniejszy dokument został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Powiat Olecki i w żadnym wypadku nie może on być uważany za odzwierciedlający oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu PWT Polska-Rosja 2014-2020

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Program 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Olecko District and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority of the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Program 2014-2020

Poprawiony: wtorek, 11 maja 2021 22:05
 
HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO
Wpisany przez Administrator   
piątek, 07 maja 2021 00:00

Harmonogram egzaminu


ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2021r.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku.

 

 

 

 
 

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 142