Zarządzenie nr 8 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Olecku z dnia 25.05.2021r.
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 maja 2021 21:32

Dyrektor ZST w Olecku  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza, że od dnia 31.05.2021r. zajęcia będą prowadzone w  szkole wg planu. Oddziały zostały podzielone ze względu na liczebność w klasach i będą nauczane według harmonogramu.

 

§ 1

1. Od dnia 31.05.2021r. nauczanie w ZST w Olecku w szkołach dziennych odbywa się w klasach w następujący sposób:

 

 

Sale : 09s, 9s, 11s, 14s, 118s, 119s, 120s, 122s, 130s, 131s, 1BW, 2BW, 3BW, Hala1, Hala2, Hala3, Siłownia, świetlica internat , czytelnia.

Legenda:

ZP – zajęcia praktyczne

 

2. Nauczanie w szkołach dla dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywa się według planu, bez zmian.

3. W przypadku  klas  technikum dwu, trzyzawodowych i zajęć 

międzyoddziałowych nauczyciele porozumiewają się między sobą co do wyboru klasy ( pracowni) z listy sal, zamieszczonych w  poniższej tabeli:

 

 

4. Hala gimnastyczna zostaje podzielona na trzy sektory tj. Hala1, Hala2, Hala3, w których jednocześnie będą odbywały się zajęcia.

5. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na boisku do piłki nożnej i boisku kortowym.

 

Dyrektor:

Andrzej Paweł Gorlo

 

Dyrektor ZST w Olecku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji                
i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                           i zwalczaniem COVID-19
zarządza, że od dnia 31.05.2021r. zajęcia będą prowadzone w  szkole wg planu. Oddziały zostały podzielone ze względu na liczebność w klasach i będą nauczane według harmonogramu .