Uczestnicy projektu „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy” w Twierdzy Osowiec.

10 czerwca grupa młodzieży Zespołu Szkół Technicznych w Olecku, uczestnicząca w projekcie w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zwiedziła, wybudowaną ponad 100 lat temu przez wojska rosyjskie pokaźną fortyfikację.
Potężne, rozciągające się wśród Biebrzańskich Bagien forty zrobiły na młodzieży ogromne wrażenie. Niezwykłe, żartobliwe opowieści Pana Przewodnika nie pozwalały nikomu na nudę, a humorystyczna „musztra” była dodatkową atrakcją przygotowaną przez niego dla zwiedzających . W drodze do Osowca Młodzież mogła zobaczyć punkt graniczny z 1545 roku, który powstał na trójstyku Prus Książęcych, Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wyjazd, oprócz zdobytej wiedzy historycznej zostawi w pamięci uczniów niezapomniane wrażenia.