Regulamin Rekrutacji 2021/2022

w Zespole Szkół Technicznych w Olecku:

 

● Szczegółowy plan naboru do klas pierwszych
● warunki przyjęcia i kryteria naboru 
● terminy składania dokumentów

 

 
 Absolwenci szkół podstawowych
 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych pięcioletniego technikum
oraz klas pierwszych trzyletniej branżowej szkoły I stopnia 
w Zespole Szkół Technicznych w Olecku
NA ROK SZKOLNY 2021/2022


  

  

 

              Druki podań do szkoły:


   

● Szkoły Dzienne:

  Podanie do Technikum (5 letnie)


Technik Informatyk,
Technik Mechanik,
Technik Budownictwa,
Technik Ekonomista,
Technik Handlowiec,
Technik Usług Fryzjerskich.

 
Wypełnij Wniosek
on-line

1) Wniosek on-line jest pomocniczym wnioskiem do rekrutacji w szkole,
2) Wniosek papierowy (główny) uczeń musi wypełnić w szkole przy składaniu kompletu dokumentów


 Podanie do Branżowej Szkoły
 I Stopnia 
(3 letnie)

(mechanik pojazdów samochodowych,
murarz – tynkarz, sprzedawca, cukiernik, kucharz, elektryk, szkutnik, stolarz, cieśla, ślusarz, tapicer, elektromechanik, mechanik pojazdów motocyklowych, mechanik - monter maszyn i urządzeń, wędliniarz, piekarz, fryzjer, rolnik, dekarz, krawiec, kamieniarz, operator obrabiarek skrawających, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych)


 

 

● Szkoły Zaoczne:


 Podanie do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

   (Zaocznego, Wieczorowego)

 

 Podanie do Szkoły Policealnej

   (Technik Administracji)

  

 Podanie do Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

   

NABÓR OD WRZEŚNIA 2021r.
EKA.05 - prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
(jedna z kwalifikacji technik ekonomista)
EKA.04 - prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (jedna z kwalifikacji technik ekonomista)
FRK.01 - wykonywanie usług fryzjerskich (jedna z kwalifikacji technik usług fryzjerskich)
HAN.01 - prowadzenie sprzedaży (jedna z kwalifikacji technik handlowiec)
HAN.02 - prowadzenie działań handlowych (jedna z kwalifikacji technik handlowiec)
MEC.08 - wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (jedna z kwalifikacji technik
mechanik)
INF.02 - administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci
komputerowych (jedna z kwalifikacji technik informatyk)
INF.03 - tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
(jedna z kwalifikacji technik informatyk)
NABÓR OD STYCZNIA 2022 r.
MEC.10 - organizacja i wykonywanie prac spawalniczych ( jedna z kwalifikacji technik spawalnictwa)

 

 

Uczniowie starający się o przyjęcie do internatu:

Podanie o przyjęcie do internatu należy składać do kierownika internatu: 19-400 Olecko, ul. Zamkowa 4 (tel. 87 520 15 83) lub w sekretariacie szkoły do 15 sierpnia

(dokument dostępny w sekretariacie szkoły, internacie lub do pobrania na stronie internetowej)


(kliknij by pobrać)