W 60-letniej historii szkoła szczyci się ponad 12 tysięczną rzeszą absolwentów. Niektórzy z nich powrócili w jej mury by kształcić kolejne roczniki uczniów; inni odnaleźli swoje miejsce w różnych zakątkach kraju i świata.

Rys Historyczny Zespołu Szkół Technicznych w Olecku

W dniu 11 listopada 1946 roku w budynku przy ul. Zamkowej 2 rozpoczęło naukę w klasach pierwszych 23 uczniów uczniów powołanej Publicznej Średniej Szkole Zawodowej w Olecku. Jej kierownikiem został nauczyciel matematyki Szkoły Podstawowej w Raczkach Pan Wiktor Jankowski.
Zajęcia dydaktyczne prowadziło 6 nauczycieli dochodzących ze Szkoły Podstawowej mieszczącej się przy ul. Nocznickiego.
Uczniów szkoły zorganizowano w dwóch klasach. Klasę wstępną dla uczniów, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej oraz klasę pierwszą – ogólnozawodową. Lekcje odbywały się w godzinach od 16-20.

Etapy Rozwoju Szkoły

W latach 1948/49 kierownikiem szkoły był Wiktor Makowski, pełniący wcześniej funkcję inspektora szkolnego powiatu oleckiego i gołdapskiego.
W latach 1949/50 utworzono nowe szkoły:
- Zasadnicza Szkoła Metalowo-Budowlana CUSZ,
- Średnia Szkoła Zawodowa,
- Publiczna Szkoła Zawodowa w Olecku.
W latach 1950/51 kolejny raz zmieniono nazwy powołanych wcześniej szkół:
- Zasadnicza Szkoła Średnia Zawodowa Metalowo-Drzewna,
- Dwuletnia Średnia Szkoła Rzemiosł Budowlanych,
- Publiczna Szkoła Średnia Zawodowa Metalowa,
- Państwowa Zasadnicza Szkoła Metalowo-Drzewna.

Od roku 1950/51 do 1957/58 szkoła mieściła się w budynku przy ul. Kolejowej. Internat zaś w budynkach przy ul. Zamkowej2, Zamkowej 4 i Placu Zamkowym3. W tym czasie również szkoła posiadła warsztaty metalowe zlokalizowane przy ul. Armii Krajowej 30.

Od roku 1958/59 do 1990/91 siedzibą szkoły był „Zamek” przy Placu Zamkowym 3.

W kolejnych latach szkoła wielokrotnie zmieniała swoją nazwę:
- od roku 1957/58 – Zasadnicza Szkoła Metalowo-Budowlana,
- od roku 1958/59 – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Olecku,
- od roku 1978/79 – Zespół Szkół Zawodowych w Olecku,
- od roku 1993/94 Zespół Szkół Technicznych Technicznych w Olecku.

Teraźniejszość Zespołu Szkół Technicznych Technicznych Olecku to różnorodność form i profili kształcenia, bogata oferta edukacyjna, przyjazna atmosfera i niepowtarzalny klimat.

W roku szkolnym 2006/2007 w skład Zespołu Szkół Technicznych Technicznych Olecku wchodzą następujące typy szkół:
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
- Liceum Profilowane Ekonomiczno-Administarcyjne,
- Technikum Mechaniczne,
- Technikum Informatyczne,
- Technikum Ekonomiczne,
- Liceum Uzupełniające,
- Gimnazjum dla dorosłych.
Szkoły kształcące w systemie zaocznym:
- Policealna Szkoła Informatyczna,
- Policealna Szkoła Ekonomiczna,
- Policealna Szkoła Mechaniczna.

W dniu dzisiejszym szkoła dysponuje dwoma budynkami dydaktycznymi przy Placu Zamkowym; dwoma budynkami internatu przy ul. Zamkowej, halą sportową, budynkiem pracowni zajęć praktycznych oraz dwoma boiskami sportowymi. W szkołach dziennych funkcjonują 24 odziały klasowe, w których naukę pobiera 676 uczniów. Uczniów systemie zaocznym uczy się 343 słuchaczy w zorganizowanych 11 oddziałach. Zespół Szkół Technicznych zatrudnia 56 nauczycieli i wychowawców.

> Szczegółowa Historia Zespołu Szkół Technicznych w Olecku <