Śpiewająca polska

   Galeria zdjęć

 > Koncert z okazji 5lecia spiewajacej polski bialystok 2011 <

 

 
Chór Szkolny Zespołu Szkół Technicznych w Olecku


Chór Szkolny Zespołu Szkół Technicznych w Olecku uczestniczy w programie „Śpiewająca Polska” od drugiej edycji w 2007. Prowadzącymi chór byli: pani mgr Anetta Borawska,  pan mgr Jan Orlik, a od roku 2011 jest pani mgr Agata Bagan. Chór pod dyrekcją pana mgr Jana Orlika otrzymał Srebrny Dyplom oraz Wyróżnienie za najlepszą interpretację utworu obowiązkowego w IV Przeglądzie Chórów Szkolnych w 2008 r. Zaś pod dyrekcją mgr Agaty Bagan chór otrzymał Brązowy Dyplom w X Przeglądzie Chórów Szkolnych w 2011r. W każdej edycji brało udział 25 uczniów. Występy chóru są stałym elementem uroczystości szkolnych, takich jak: Dzień Nauczyciela, Jasełka, Dzień Otwarty ZST, Zakończenie Roku Klas Maturalnych.
6 grudnia 2011 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbył się koncert jubileuszowy podsumowujący 5-lecie programu zrzeszającego i rozwijającego chóry szkolne „Śpiewająca Polska”. Na scenie pojawiły się 22 zespoły (700 chórzystów), które wspólnie wykonały  dzieło Jana Krutula – kantatę „Anioły”.
Ogólnopolski program „Śpiewająca Polska” powstał w 2006 roku z inicjatywy Dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans – Andrzeja Kosnediaka. Programem zarządza Narodowe Centrum Kultury. Partnerami projektu są Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantas oraz władze lokalne miast biorących udział w tym przedsięwzięciu. Program wspiera rozwój chórów szkolnych. Wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego umożliwia dofinansowanie zajęć dydaktycznych dla nauczycieli – dyrygentów. Obecnie w regionie północno-wschodnim działają 22 chóry zrzeszone w programie – 21 w Białymstoku i 1 w Olecku (chór Zespołu Szkół Technicznych). Bezpośrednią opiekę nad chórami w regionie sprawuje dr hab. Wioletta Miłkowska prof. UMFC.

W obecnej edycji udział biorą następujące osoby:
1. Agnieszka Wodzyńska
2. Anna Czarniecka
3. Barbara Piekielniak
4. Emila Jabłońska
5. Joanna Karaś
6. Julia Nietubyć
7. Justyna Olszewska
8. Justyna Sokalska
9. Kamila Jarosz
10. Karolina Kowalewska
11. Klaudia  Laszkowska
12. Lidia Sasin
13. Magdalena Brzozowska
14. Marta Rajkowska
15. Marzena Stasińska
16. Milena Ziółkowska
17. Monika Brzozowska
18. Sylwia Jurewicz
19. Urszula Jagłowska
20. Urszula Wijas

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------