Egzamin Zawodowy - szkoły zaoczne
Harmonogram egzaminów zawodowych (czerwiec - lipiec 2021)
Egzaminy teoretyczne  
Egzaminy praktyczne

Na egzamin należy zgłosić się pół godziny wcześniej przed wyznaczonym czasem.

 
Deklaracje Przystąpienia do Egzaminu Zawodowego

 

 

 - Deklaracja przystąpenia do Egzaminu Zawodowego (Uczniowie Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej)

 - Deklaracja przystąpenia do Egzaminu Zawodowego (Słuchacz Studium Policealnego)

 - Deklaracja przystąpenia do Egzaminu Zawodowego (Kurs Zawodowy)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------