Zespół Szkół Technicznych - Zamek

Zaspół Szkół Technicznych - Sala gimnastyczna

Atutami naszej szkoły są:

* nowoczesna baza dydaktyczna.

* wysokiej klasy kadra pedagogiczna,

* atrakcyjne kierunki kształcenia,

* bezpłatna nauka w systemie zaocznym,

 

 

Kierunki Ksztalcenia:

 

 

 Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych 
(dla absolwentów gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej)
                                                                
 Szczegółowe informacje

- 3-letnie liceum kształcące w systemie zaocznym

3-letnie liceum kształcące w systemie wieczorowym 


 Szkoła Policealna
(dla absolwentów liceów, techników, i innych szkół średnich)

  ● Technik Informatyk  Szczegółowe informacje

● Technik Administracji  Szczegółowe informacje

● Technik Rachunkowości  Szczegółowe informacje

● Technik Usług Kosmetycznych  Szczegółowe informacje

 Kursy Kwalifikacyjne  Szczegółowe informacje
(Dla absolwentów i uczniów, którzy mają ukończone 18 lat)

 

● BD.29 - Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

● BD.30 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

● M.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

● AU.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

● AU.65 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

● AU.21 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

● AU.26 - Projektowanie fryzur

● MG.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających

---------------------------------------------------------------------------------------------------