Konkurs Wiedzy Ekonomicznej
Szóste spotkanie warsztatowe skierowane do uczniów gimnazjum "Z EKONOMIĄ NA TY"

W czwartek, 24 maja 2018 r. w ZST w Olecku odbyło się szóste spotkanie warsztatowe skierowane do uczniów gimnazjum

"Z EKONOMIĄ NA TY"

Więcej…
 
II Szkolny Konkurs Wiedzy o Ekonomii

W czwartek 8 marca 2018 roku w ZST w Olecku odbył się   II Szkolny Konkurs Wiedzy o Ekonomii. Konkurs miał na celu rozbudzenie zainteresowania ekonomią  wśród uczniów ZST w Olecku. Znajomość podstawowych praw i

Więcej…
 
Konkurs wiedzy ekonomicznej 31.05.2017

W środę  31 maja  2017 r. w ZST w Olecku  odbył się  Konkurs Wiedzy Ekonomicznej dla uczniów gimnazjum

"Z EKONOMIĄ NA TY" 

Do turnieju stanęło sześć zespołów, łącznie 23 uczniów z:
- Gimnazjum  Nr 1 w Olecku
- Gimnazjum Nr 2 w Olecku
- Gimnazjum w Świętajnie

Więcej…
 
Warsztaty z ekonomii 24.05.2016

We wtorek, 24 maja 2016 r. w ZST w Olecku odbył się Konkurs Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem: "Z EKONOMIĄ NA TY" skierowany do uczniów gimnazjum.

Więcej…
 
"Z EKONOMIĄ NA TY

- kliknij na zdjęcie by zobaczyć galerię -

Tematem przewodnim warsztatów było zarządzanie zasobami ludzkimi – rola kwalifikacji i kompetencji zawodowych w poszukiwaniu pracy.

Celem warsztatów było zapoznanie uczniów gimnazjum z rolą kwalifikacji i kompetencji zawodowych w procesie poszukiwania pracy oraz z zasadami  i preferencjami, jakimi kierują się  pracodawcy  w doborze pracowników.

W warsztatach uczestniczyło  13 uczniów z:

- Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku
- Gimnazjum Nr 2 w Olecku

Więcej…
 
Spotkanie warsztatowe dla gimnazjalistów "Z EKONOMIĄ NA TY"


- kliknij na zdjęcie by zobaczyć galerię -

Tematem przewodnim warsztatów był marketing i decyzje marketingowe. Celem warsztatów było zapoznanie gimnazjalistów z istotą marketingu oraz kształcenie umiejętności podejmowania decyzji grupowych a także uświadomienie młodzieży, jakim celom i wartościom powinna służyć decyzja, jakie są pozytywne i negatywne skutki poszczególnych rozwiązań.

W warsztatach uczestniczyło łącznie 26 uczniów z:

- Gimnazjum w Babkach Oleckich
- Gimnazjum w Bakałarzewie
- Gimnazjum Nr 2 w Olecku
- Gimnazjum dla Dorosłych w Olecku

W trakcie warsztatów uczniowie poznali cykl życia produktu na rynku oraz rodzaje działań, jakie powinny być podejmowane wobec produktów znajdujących się w określonej fazie cyklu swego życia rynkowego. Jednak to nie wszystko - część praktyczna dotyczyła realizacji projektu polegającego na podejmowaniu decyzji marketingowych wobec produktu znajdującego się w VI fazie cyklu życia rynkowego. W tym celu wykorzystano metodę drzewka decyzyjnego. Uczniowie wykazali się zaangażowaniem,  doskonale poradzili sobie z projektem. Udział  w   zmaganiach warsztatowych był dla nich cennym doświadczeniem. Na zakończenie  wyróżnione zostały dwa zespoły, których projekty okazały się najbardziej interesujące.  Uczestnikom wręczono pamiątkowe upominki.

Dziękujemy wszystkim gimnazjalistom i opiekunom za przybycie.

Zapraszamy za rok.

Organizatorzy:

Anna Pogorzelska, Marzena Kaplińska

 
Warsztaty ekonomiczne "Z ekonomią na Ty"


(kliknij by zobaczyć galerię)

W piątek, 1 marca 2013 r. w ZST w Olecku

odbyły się warsztaty dla uczniów gimnazjum

"Z EKONOMIĄ NA TY"

Celem warsztatów było zapoznanie gimnazjalistów z podstawowymi zasadami ekonomii i ekonomicznego myślenia.  W trakcie warsztatów uczniowie poznali: podstawowe kategorie ekonomiczne, rolę banków w gospodarce rynkowej, rodzaje i funkcje kredytów, zasady obliczania kosztów kredytu, zasady dokonywania wyboru spośród wielu ofert bankowych a także znaczenie marketingu i jego instrumentów.

W warsztatach, które   zorganizowały  nauczycielki przedmiotów ekonomicznych – Anna Pogorzelska, Marzena Kaplińska i Marta Olszowa,  uczestniczyło łącznie 32 uczniów z:

  • Gimnazjum w Świętajnie
  • Gimnazjum w Kowalach Oleckich
  • Gimnazjum  Nr 1 w Olecku
  • Gimnazjum Nr 2 w Olecku

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali się z istotą funkcjonowania banków oraz udzielania przez nie kredytów, a także z rolą marketingu w działalności gospodarczej. Wbrew powiedzeniu: ”Dobry zwyczaj – nie pożyczaj”, wielu naszych rodaków coraz częściej popada w długi. Aby uzmysłowić młodzieży, jakie mogą być konsekwencje  lekkomyślnego zapożyczania się, część praktyczna warsztatów polegała na  dokonaniu wyboru kredytu oraz obliczeniu jego kosztu.  Uczniom pokazano również, jak  zaplanować proces reklamowy w przedsiębiorstwie  oraz ustalić koszty z tym związane. Gimnazjaliści wykazali się zaangażowaniem, doskonale poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami. Udział  w   zmaganiach warsztatowych był dla nich cennym doświadczeniem. Na zakończenie  pani wicedyrektor Alina Podolska wręczyła wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy oraz upominki, które w przyszłości przydadzą się do różnych obliczeń. Dziękujemy  za przybycie wszystkim gimnazjalistom  oraz opiekunom grup.  Zapraszamy za rok.

Marzena Kaplińska