REGULAMINY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY I INTERNATU

W CZASIE EPIDEMII

 

 REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

 Wewnetrzny regulamin internatu- koronawirus

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Statut


Zespołu Szkół Technicznych w Olecku

 

 

 

 


WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE
ORAZ ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) O WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROGRAM NAPRAWCZY DOTYCZĄCY FREKWENCJI UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU

 

Regulamin Studniówki 2018 Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Olecku