Statystyka Strony

Odsłon : 1018586Przetargi
ZP/7/2020 - Protokół z ponownego wyboru oferty
Wpisany przez Krzysztof Konewko   
środa, 09 grudnia 2020 22:51

Protokół z wyboru oferty.

 
ZP/7/2020 - Protokół z wyboru oferty.
Wpisany przez Krzysztof Konewko   
czwartek, 26 listopada 2020 20:01

 Protokół z wyboru oferty.

 
ZP/7/2020 - Informacja z otwarcia ofert.
Wpisany przez Krzysztof Konewko   
środa, 25 listopada 2020 20:53

Informacja z otwarcia ofert.

 
Przetarg na ekogroszek ZP/7/2020
Wpisany przez Krzysztof Konewko   
wtorek, 17 listopada 2020 21:49

Postępowanie o zamówienie publiczne na:

Dostawa wraz z transportem węgla typu ekogroszek do kotłowni Zespołu Szkól Technicznych w Olecku w szacowanej ilości 400 -600 ton.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: 09111210-5 Węgiel kamienny (ekogroszek)

 

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik Nr 1. Formularz ofertowy ekogroszek
Załącznik Nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik Nr 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprawka
Załącznik Nr 5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.
Załącznik Nr 6. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1
Załącznik nr 7 Oświadczenie MŚP_RP_EU
Załącznik nr 8. Wykaz wykonanych dostaw ekogroszka
Załącznik Nr 9. Wzór umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego

 
ZP/5/2020 - Informacja z otwarcia ofert.
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 19 maja 2020 22:50

Informacja z otwarcia ofert. Informacja o braku ofert.

 
ZP/5/2020 sprzedaż uszkodzonych środków trwałych
Wpisany przez Krzysztof Konewko   
poniedziałek, 11 maja 2020 21:50

Postępowanie o zamówienie publiczne na:

Sprzedaż uszkodzonych środków trwałych

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV:
42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali
42662100-5 Elektryczny sprzęt spawalniczy

 

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załącznik Nr 1. Formularz ofertowy maszyny.

Załącznik Nr 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
  Załącznik Nr 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik Nr 5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 6. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1.

  Załącznik Nr 7. Wzór umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego.

 
ZP/5/2020 - Informacja o wyborze oferty.
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 marca 2020 12:33

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
ZP/5/2020 - Informacja z otwarcia ofert.
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 16 marca 2020 21:30

w postępowaniu prowadzonym w trybie nieograniczonym na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę maszyn i urządzeń na potrzeby doposażenia bazy dydaktycznej ZST w Olecku zgodnie z projektem "ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie".

Informacja z otwarcia ofert.

 
ZP/5/2020 - Przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na potrzeby Projektu
Wpisany przez Krzysztof Konewko   
sobota, 07 marca 2020 21:52

Postępowanie o zamówienie publiczne na:

przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na potrzeby Projektu pn. „ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPWM.02.04.01-28-0044/19.

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załącznik Nr 1. Formularz oferty.

Załącznik Nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

  Załącznik nr 4. Kursy szkolenowe dla CZĘŚCi I i IX zamówienia.

Załącznik Nr 5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 6. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1.

  Załącznik nr 7. Wykaz wykonanych usług dla CZĘŚCI I i IX zamówienia.

Załącznik nr 8. Projekt umowy dla CZĘŚCI I i IX zamówienia

 
ZP/4/2020 - Informacja o wyborze oferty.
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 05 marca 2020 22:06

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
ZP/4/2020 - Informacja z otwarcia ofert.
Wpisany przez Administrator   
środa, 04 marca 2020 22:00

w postępowaniu prowadzonym w trybie nieograniczonym na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę maszyn i urządzeń na potrzeby doposażenia bazy dydaktycznej ZST w Olecku zgodnie z projektem "ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie".

Informacja z otwarcia ofert.

 
ZP/4/2020 - Przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na potrzeby Projektu
Wpisany przez Krzysztof Konewko   
wtorek, 25 lutego 2020 22:14

Postępowanie o zamówienie publiczne na:

przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na potrzeby Projektu pn. „ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPWM.02.04.01-28-0044/19.

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załącznik Nr 1. Formularz oferty.

Załącznik Nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

  Załącznik nr 4. Kursy szkolenowe dla CZĘŚCi I - VIII zamówienia.

Załącznik Nr 5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 6. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1.

  Załącznik nr 7. Wykaz wykonanych usług dla CZĘŚCI I - VIII zamówienia.

Załącznik nr 8. Projekt umowy dla CZĘŚCI I - VII zamówienia

 
ZP/3/2020 - Informacja o wyborze oferty.
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 lutego 2020 22:29

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
ZP/3/2020 - Informacja z otwarcia ofert.
Wpisany przez Administrator   
piątek, 14 lutego 2020 11:35

w postępowaniu prowadzonym w trybie nieograniczonym na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę maszyn i urządzeń na potrzeby doposażenia bazy dydaktycznej ZST w Olecku zgodnie z projektem "ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie".

Informacja z otwarcia ofert.

 
Pytania i odpowiedzi do zamówienia ZP/3/2020 - zapytanie nr 2
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 13 lutego 2020 11:39

Pytania i odpowiedzi  do zamówienia ZP/3/2020 zapytanie nr 2

 
Pytania i odpowiedzi do zamówienia ZP/3/2020 - zapytanie nr 1
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 11 lutego 2020 08:27

Pytania i odpowiedzi  do zamówienia ZP/3/2020 zapytanie nr 1

 
ZP/3/2020 - Dostawa maszyn, urządzeń oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu ZST Olecko.
Wpisany przez Krzysztof Konewko   
czwartek, 06 lutego 2020 21:49

Postępowanie o zamówienie publiczne na:

Dostawę maszyn, urządzeń oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu ZST Olecko.
Kształcimy zawodowo i profesjonalnie realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.
02.00.00-Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.04.00-Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania RPWM.02.04.01-Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załącznik Nr 1. Formularz ofertowy maszyny.

Załącznik Nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

  Załącznik Nr 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik Nr 5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 6. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1.

  Załącznik Nr 7. Wzór umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego.

 
ZP/2/2020 - Informacja o unieważnieniu przetargu
Wpisany przez Administrator   
środa, 05 lutego 2020 22:35

Informacja o unieważnieniu przetargu.

 
ZP/1/2020 - Informacja o wyborze wykonawcy.
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 stycznia 2020 21:25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
ZP/2/2020 - Informacja z otwarcia ofert.
Wpisany przez Administrator   
środa, 29 stycznia 2020 12:11

w postępowaniu prowadzonym w trybie nieograniczonym na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę maszyn i urządzeń na potrzeby doposażenia bazy dydaktycznej ZST w Olecku zgodnie z projektem "ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie".

Informacja z otwarcia ofert.

 
Pytania i odpowiedzi do zamówienia ZP/2/2020 zapytanie nr 4
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 stycznia 2020 21:14

Pytania i odpowiedzi  do zamówienia ZP/2/2020 zapytanie nr 4.

 
ZP/1/2020 - Informacja z otwarcia ofert.
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 stycznia 2020 11:08

w postępowaniu prowadzonym w trybie nieograniczonym na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę maszyn i urządzeń na potrzeby doposażenia bazy dydaktycznej ZST w Olecku zgodnie z projektem "ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie".

Informacja z otwarcia ofert.

 
Pytania i odpowiedzi do zamówienia ZP/2/2020 zapytanie nr 3
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 stycznia 2020 11:06

Pytania i odpowiedzi  do zamówienia ZP/2/2020 zapytanie nr 3.

 
Pytania i odpowiedzi do zamówienia ZP/2/2020 zapytanie nr 2
Wpisany przez Administrator   
środa, 22 stycznia 2020 14:36

Pytania i odpowiedzi  do zamówienia ZP/2/2020 zapytanie nr 2.

 
Pytania i odpowiedzi do zamówienia ZP/2/2020 zapytanie nr 1
Wpisany przez Administrator   
środa, 22 stycznia 2020 14:34

Pytania i odpowiedzi  do zamówienia ZP/2/2020 zapytanie nr 1

 
ZP/2/2020 - Dostawa maszyn, urządzeń oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu ZST Olecko.
Wpisany przez Krzysztof Konewko   
sobota, 18 stycznia 2020 19:13

Postępowanie o zamówienie publiczne na:

Dostawę maszyn, urządzeń oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu ZST Olecko.
Kształcimy zawodowo i profesjonalnie realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.
02.00.00-Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.04.00-Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania RPWM.02.04.01-Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załącznik Nr 1. Formularz ofertowy maszyny.

Załącznik Nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

  Załącznik Nr 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik Nr 5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 6. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1.

  Załącznik Nr 7. Wzór umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego.

 

Informacja o zmianach w Zamówieniu ZP/2/2020:

Informacja o zmianach w Zamówieniu ZP/2/2020.

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Załącznik Nr 1. Formularz ofertowy maszyny.

  Załącznik Nr 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Poprawiony: środa, 22 stycznia 2020 22:07
 
ZP/1/2020 - Dostawa maszyn i urządzeń w ramach projektu ZST Olecko.
Wpisany przez Krzysztof Konewko   
środa, 15 stycznia 2020 21:54

Postępowanie o zamówienie publiczne na:

Dostawę maszyn i urządzeń w ramach projektu ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM. 02.00.00-Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.04.00-Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania RPWM.02.04.01-Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Załączniki:

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 Załącznik Nr 1. Formularz ofertowy.

 Załącznik Nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 Załącznik Nr 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

  Załącznik Nr 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 Załącznik Nr 5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

 Załącznik Nr 6. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1

  Załącznik Nr 7. Wzór umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego